Geç gelen faturanın muhasebesi ve beyanı nasıl yapılmalı?

Geç gelen faturanın muhasebesi ve beyanı nasıl yapılmalı?

Geç gelen faturalar

Katma Değer Vergisi Kanunu’nu gereği, kural olarak indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılıyla sınırlı. Bu nedenle, 2017 yılına ilişkin faturaların kayıt süreleri içinde toplanması ve defterlere kaydedilmesi indirim için önemli.

Elde olmayan nedenlerle, işletmeye yasal defterler kapandıktan sonra gelen faturalar olursa, bu faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirimi olanağını kaybetmiş olabiliriz.

Bu durumda, söz konusu faturalarda yer alan KDV dahil tutarı 2018 yılı defterlerine geçmiş dönem gideri olarak kayda almakta ve 2017 yılı beyannamesinde diğer indirimler satırına yazarak matrahın tespitinde dikkate almakta bir sakınca yok.

Faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması veya gider yazılmasının bir tercih olmadığını, elde olmayan nedenlerle geç alınan ve ilgili yılın defterlerine kayıt olanağı olmayan durumlarla sınırlı olarak vergiyi gider yazma olanağı olduğunu unutmamalıyız.

Recep BIYIK

VERGİ PORTALI

recep.biyik@tr.pwc.com