SGK ilişiksizlik belgeleri elektronik ortamdan barkodlu olarak ta alınabilecek

SGK ilişiksizlik belgeleri elektronik ortamdan barkodlu olarak ta alınabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan soğuk damgalı olarak alınabilen İlişiksizlik Belgeleri, elektronik ortamdan barkod numaralı olarak da alınabilecek ve buna göre işlem yaptırılabilecektir.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kararlarından iskan izni alınması için gerekli olan sgk-vergi borcu yoktur denetimlerinin oluşturulacak bir ara yüz ile elektronik ortamda da denetiminin sağlanabilmesi eylemi doğrultusunda İlişiksizlik Belgesi’nin elektronik ortamda barkod numaralı olarak üretilebilmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, 2008-88 sayılı “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması” konulu, 2009-62 sayılı “Hakediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması” konulu genelgeler ile 2011-13 sayılı “İlişiksizlik Belgesi” konulu genelgede bazı değişikliklere gidilmiştir.Söz konusu genelgelere ait yapılan değişiklikler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

A-2008-88 Sayılı Genelgeye Dair Yapılan Değişiklikler

• “8-Kesin Teminat İadesi” Başlıklı bölümün birinci paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.

• “9-İhale Konusu İşle İlgili Yeterli İşçilik Bildirilmiş Olup Olmadığının Ünitece Araştırılması/Kurumun Denetim Ve Kontrolle Görevli Memurlarca Tespit Edilmesi” başlıklı bölümün birinci paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.

B-2009-62 Sayılı Genelgeye Dair Yapılan Değişiklik

• “4-Diğer Hususlar” başlıklı bölümün birinci paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir

C-2011-13 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler

• “9) Araştırma ve Re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler” başlıklı 9.12 bölümün ikinci ve üçüncü paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir

• 11 numaralı ekin dördüncü paragrafı ile 12 numaralı ekin üçüncü paragrafında geçen “soğuk damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir

• 14 numaralı ekin “Not” bölümünde geçen “Soğuk damga” ibaresinden sonra gelmek üzere “barkod numarası” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca yapılan bu düzenlemeler ile yalnızca kağıt ortamında alınabilen İlişiksizlik Belgesi artık e-Sigorta kanalıyla, elektronik ortamda, barkod numaralı olarak da alınabilecektir.