SGK’ ya bildirilmeyecek yönetim kurulu üyesi! (Ahmet Metin AYSOY)

SGK’ ya bildirilmeyecek yönetim kurulu üyesi! (Ahmet Metin AYSOY)

SGK’ ya bildirilmeyecek yönetim kurulu üyesi!

ahmet metin aysoySoru: Anonim şirketimize 25.2.2015 tarihinde yeni bir yönetim kurulu üyesi seçildi. Bu üyenin şirketimizde hissesi yok. SGK’ ya bildirimini nasıl yapacağız?

Benim okuyucuya açıklayıcı sorum : Söz konusu üyenizin yönetim kurulu üyeliği dışında şirketinizde ücretli çalıştığı ikinci bir görevi var mı?

Okuyucunun açıklayıcı cevabı: Bu kişinin, şirketimizde yönetim kurulu üyeliği haricinde ikinci pozisyonu yok.

Sorunun cevabı : Bahse konu yönetim kurulu üyenizin, SGK’ ya bildirimini yapmayacaksınız.

Açıklama

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesinin, 5510 sayılı Yasa, 4/b sigortalısı olması için, bu şirkette payının olması gerekir. Söz konusu yönetim kurulu üyesinin şirkette payı olmadığı için ve istisna akdi ile görev yapması dolayısıyla, 4/b sigortalısı olarak, SGK’ ya bildirimi yapılamaz.

Bunun yanı sıra, bahse konu yönetim kurulu üyesinin, şirkette yönetim kurulu üyeliği dışında, hizmet akdi ile çalıştığı ikinci bir görevi olmaması nedeniyle, 4/a sigortalılığı da söz konusu değildir.

Ahmet Metin AysoySGK E. BaşmüfettişiDiğer Makaleleriİşverenin işyerinde çalıştırdığı eşinin iş kazası geçirmesinden sorumluluğu var mı?SGK’ nın ağır hastaları mağdur eden uygulaması!Doğum Yapan Kadın Nasıl Kıdem Tazminatı Alır?