SGK’dan emekli maaşı yerine toplu ödeme

SGK’dan emekli maaşı yerine toplu ödeme

SGK sadece emekli maaşı ödemez. Belirli şartların varlığı hâlinde yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi de yapmaktadır. Bu yazımızda emeklilik aylığı alamayan SSK ve Bağ-Kur sigortalıları ile bunların hak sahiplerine SGK tarafından yapılan toptan ödemeler kaleme alınmıştır.

Yaşlılık toptan ödemesi

Yaşlılık toptan ödemesi, SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlardan;

Çalıştığı işten ayrılan,

SGK tarafından öngörülen yaş şartını doldurduğu hâlde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,

Sigortalılara yapılmaktadır.

Yaşlılık toptan ödemesi almak isteyen SSK sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile bulundukları ildeki SGK İl/Merkez müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

Yaşlılık toptan ödemesinin miktarı

Yaşlılık toptan ödemesinin tutarı sigortalı;

SSK kapsamında ise kendisinin ve işverenlerinin,

Bağ-Kur kapsamında ise kendisinin ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (%20) primlerinin her yıla ait tutarının;

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin SGK Kanununun yürürlük tarihinden önce ve sonra (2008/Ekim öncesi ve sonrası) olmasına göre güncellenip hesaplanarak, SGK Kanununun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarlar üzerinden yapılmaktadır.

Dul ve yetimlere toplu ödeme yapılması

Ölüm nedeni ne olursa olsun, ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi baz alınmak kaydıyla güncellenip hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı ölen sigortalının;

Eşine,

Çocuklarına

Yaşıyorlar ise ana ve babasına kanunda belirtilen hisseler oranında paylaştırılmaktadır.

Başvuru ve gerekli belgeler

Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için belirtilen hak sahiplerinin nüfus cüzdanları ile örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK il veya merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Doldurulacak form matbu olup başvuru sırasında SGK’dan alınabilmektedir.

***

İşyerindeki sisteme dikkat!

“Dünyanın en iyi eğitim görmüş, motivasyonu en yüksek insanlarını işe alın ve işe yaramaz bir sistem içine yerleştirin. Göreceksiniz her seferinde kazanan sistem olacaktır.” Garry RUMRİLL

İsa Karakaş

tg.com.tr