Yabancı çalışma izni başvurusunda değişiklikler yapıldı

Yabancı çalışma izni başvurusunda değişiklikler yapıldı

Yabancı çalışma izni başvurusunda bulunacak işverenlere e-imza kaydı ve KEP adresi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Geçiş aşamasında, 26 Şubat 2018 tarihinden önce yapılan başvuruların takibi ve eksik evrak yükleme işlemi eski sistem üzerinden yapılabilmeye devam edecektir. Yeni başvurular ise yeni otomasyon sistemi üzerinden KEP adresi girilerek yapılacaktır.

Yabancı çalışma izni başvuruları, e-devlet üzerinden işveren kaydı oluşturularak ilerlemektedir. 26 Şubat tarihinde getirilen uygulama ile yeni bir işveren kaydı oluşturabilmek için artık işyerlerinin e-bildirge kullanıcısı olma ve KEP ( kayıtlı e-posta) adresi alma zorunluluğu getirilmiştir.

E-bildirge kullanıcısı işverenin kendisi, işveren vekili ya da işveren adına imza yetkisi olan herhangi bir kimse olabilir. E-bildirge kullanıcısı olmayan işverenler, 26 Şubat 2018 tarihi itibariyle yeni çalışma izni başvurularını yapamayacaktır. Ayrıca belirtilen tarih öncesi yapılan başvuruların takibi ve eksik evrak yükleme işlemi eski sistem üzerinde yapılabilmeye devam edecektir. (PwC Türkiye)