Yüzde 6'lık Teşvik Uygulama Süresi Uzatıldı

Yüzde 6'lık Teşvik Uygulama Süresi Uzatıldı

Ekli (I) ve Ekli (II) sayılı listede belirtilen İL SINIRLARI içerisinde  faaliyet gösteren işyerleri için % 6 ilave indirim hakkı  31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresiMADDE 2  (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik;a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2018 tarihine kadar,b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2018 tarihine kadar,c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,uygulanır.Teşvik tutarı

Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

ÖRNEK: Teşvikten yararlanan (Z) limited şirketinin X çalışanının 2018 /Ocak ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 3.000 TL ve prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında,

3.000,00 X 5/100  = 150,00 TL (5 puanlık indirim)

2.029,50 X 6/100    = 121,77 TL (6 puanlık ilave indirim)

150 + 121,77= 271,77 TL (Hazine’ce karşılanacak olan toplam teşvik tutarı)

Ekran Alıntısı

http://www.resmigazete.g.tr/eskiler/2018/02/20180210-6.pdf

Cengiz TÜRK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.