1 Temmuz 2019'dan İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutar

1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBARENVERGİDEN İSTİSNAKIDEM TAZMİNATI TUTARI

:1  Temmuz  2019-31 Aralık 2019 tarihleriarasında  geçerli  olmak  üzere uygulanacak    vergiden    istisna    kıdem    tazminatı    tutarı                           6,379.86 TL’dir

1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBARENVERGİDEN İSTİSNAKIDEM TAZMİNATI TUTARI için tıklayınız

TÜRMOB