193 Sayılı GVK'nın Geçici 82.Md.1.Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tutarlar Hakkında Karar

193 Sayılı GVK'nın Geçici 82.Md.1.Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tutarlar Hakkında Karar

2017/11176 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11176   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar