2019 DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLER

Karmaşık vergi meselelerine çözüm bulan uzman muhasebeciler işlerini koruyacak


-Muhasebeciler ; Karmaşık vergi meselelerine çözüm bulan uzman muhasebeciler işlerini koruyacak.
-Rutin vergi işleri tamamen bilgisayarlara devredilecek…

✓Yatırım Teşvikleri
✓Ar-Ge Destekleri,
✓Teknoparklar ile ilgili teşvikler,
✓İhracat Destekleri,
✓KOSGEB Destekleri,
✓İstihdam Destekleri
✓Çevre ve Enerji Destekleri,

• Yatırım Teşvik Mevzuatı
• Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu
Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ
hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.
• 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli
Resmi Gazete)
• 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012
tarihli Resmi Gazete)