2020/3. Geçici Vergi Dönemi Muhasebe Uygulamaları

2020 YILI 3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ MUHASEBE UYGULAMALARI
İSTANBUL SMMMO