2020'de Maliyet Hesaplarının 7/A'ya Göre Tutulmasına İlişkin Hadler


2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700
TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A
seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL ve Net Satışlar Toplamı 8.456.700 TL’nin
altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2020
yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler. 


TÜRMOB