7176 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

7176 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik 

12/6/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araç karşılığı iktisap edilecek sıfır araçlarda ÖTV indirimine ilişkin üst limit 10.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesiyle, 16 ve daha büyük yaştaki binek otomobili, panelvan, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve TIR çekicisinin ihraç edilmek veya hurdaya çıkarılmak suretiyle trafikten kayıt ve tescilinin silinmesi üzerine 31/12/2019 tarihine kadar aynı cins sıfır araç satın alınması halinde, hesaplanacak ÖTV’den, 10.000 lirayı aşmamak üzere araç cinsleri itibariyle Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarlarda indirim yapılması öngörülmüştü.

Bu hüküm uyarınca 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararda değişiklik yapan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kayıt ve tescili silinen araç karşılığı yeni alınacak araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmişti.

  • 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek otomobili ve arazi taşıtları:

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için                                             10.000 TL

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için               8.000 TL

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için                                                  3.000 TL

  • Minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve TIR çekicileri için    10.000 TL

Yukarıdaki listede yer alan ÖTV indirimi tutarları, Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.000 TL’yi aşmamak üzere yeniden belirlenebilecektir. 

7176 Sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tamamı için tıklayınız