Adwords Ödemelerinde Vergi Beyanı Durumu

Semih TAŞKIN Hile Denetçisi

Adwords Ödemelerinde Vergi Beyanı Durumu

 

Öncelikli olarak GoogleAdwors nedir bunu öğrenmek gerekiyor. Google AdWords, Google aramalarda ve haritalarda işletmenizin sunduğu ürün veya hizmetlerin kullanıcılara daha kolay ulaşabilmesini sağlayan bir internet reklamcılığı sistemdir.

Son zamanlarda sosyal bir çok pazar entegresi Google alt yapısına sahip olduğu için bununla ilgili olarak çok soru almaya başladım.

 

Google, Haziran 2018 öncesinde Adwords hesap sahiplerine bir e-posta göndererek, özetle “adwords hesaplarının Google nezdinde ticari hesap kabul edileceğini” belirtti. Google’ın göndermiş olduğu bu e-posta ile ne amaçladığını vergi mevzuatımız kapsamında ele alacak olusak;

 

Yurt Dışından Elektronik Ortamda Alınan Hizmetlerin KDV’si

 

01/01/2018’de yürürlüğe gire KDV Kanunu’nun 9/1. maddesinde yapılan değişiklik ile, vergi mükellefi olmayanların yurt dışından aldıkları elektronik hizmetlere ait katma değer vergisinin, yine yurt dışındaki hizmet sağlayıcı tarafından beyan edilip ödenmesine hükmedilmiştir. Söz konusu elektronik hizmetlere adwords gibi reklamcılık ve hosting hizmetleri örnek verilebilir.

 

Mevzuat kısmını biraz daha açacak olursak, Türkiye’de vergi mükellefi olanlar yurt dışından elektronik ortamda aldığı hizmetleri KDV 9/1. maddesi gereği sorumlu sıfatı ile 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edip ödeyecekken, vergi mükellefi olmayanların söz konusu vergi sorumluluğu üzerlerinden alınmıştır. Yurt dışından elektronik ortamda hizmet veren kişiler, Türkiye’de vergi mükellefi olmayanların yerine 3 no.lu KDV beyannamesi verecek ve hizmetin KDV’sini ödeyecektir.

Bu kapsamda Godaddy ve Amazon gibi şirketler müşterilerine e-posta ile Türkiye’deki müşterilerine bildirim yaparak T.C. kimlik numarası talebinde bulunmuştur. Dolayısıyla Godaddy ve Amazon gibi firmalar vermiş oldukları barınma, bulut gibi hizmetler için Türkiye’de mükellefiyeti olmayan kişilerden tahsil edecekleri bedellere KDV’yi de ekleyecektir.

 

Adwords Hesaplarının TVK Kapsamında Kabul Edilmesi Neyi İfade Eder?

Adwords hizmetinin, vergi mükellefi olup ticari amaçlı olarak kullanılabildiği gibi vergi mükellefi olmayıp kişisel bloglar için reklam verenler tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. Zaten konu vergilendirme olunca reklam verme amacının ne olduğunun tespitinde yetki sahibi, reklam verenin mukim olduğu (yerleşik) ülkedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de yerleşik kişilerin, adwords hesabını hangi amaçla kullanıldığı ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili makamları tarafından yapılacak inceleme sonucunda dikkate alınacak ve bu doğrultuda vergi kanunlarımız kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

Google göndermiş olduğu e-postada, adwords hesaplarının kendileri nezdinde ticari kabul edileceğini, ticari amaçlı adwors kullanmayanların hesaplarını kapatması gerektiği şeklinde bir ifadeye de yer vermiştir. Google’ın burada varmaya çalıştığı nokta, adwors hesabının yalnızca ticari amaçlı yani vergi mükellefleri tarafından kullanıldığını bu nedenle, adwords ile vermiş oldukları reklam yayınlama hizmeti için KDV beyan ve ödemesinde bulunmayacaklarıdır. Her ne kadar vergi mükellefi olanlar almış oldukları adwords hizmeti için sorumlu sıfatı ile KDV beyanında bulunup vergisini ödeyeceklerse de vergi mükellefi olmayanların aldığı hizmetler vergilendirilmemiş olacaktır.

 

 

Türkiye’de Adwords Hesap Sahibi Olanların Durumu

Yazımızın başında değinilen KDV 9/1. madde hükümlerinden de anlaşılabileceği üzere vergi mükellefi olmayıp, sürekli bir iştigal nedeniyle vergi mükellefiyeti tesis etmesine gerek bulunmayanların, yapılan yasa değişikliği ile KDV beyanı açısından bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Vergi mükellefi olanlar ise hali hazırda 2 no.lu beyanname ile almış oldukları hizmete ait KDV’yi beyan etmeye devam edecektir.

Ancak burada ortaya çıkan sorun Google’ın KDV 9/1. maddesi hükmüne aykırı bir tutum izleyerek, vergi mükellefi olmayan veya mükellef olmasına gerek bulunmayan kişilere verdiği hizmet üzerinden KDV hesaplamamasıdır.

Yazımızda  ele alınan Google adwords, esasında sadece bir örnektir ve bahsi geçen yasal düzenlemeye riayet etmeyecek başka yabancı eleketronik hizmet sağlayıcıları da çıkabileceketir. Bu nedenle yurt dışından alınan elektronik hizmetler için yapılan ödemelerden, ödeme aracı kurumlar tarafından vergi kesinti yapılması temeline dayanan uygulamaların yasal ve sistemsel alt yapısı üzerine çalışmaların daha etkin olacağını  düşünmekteyim.

 

Semih TAŞKIN

Hile Denetçisi