Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenirken İki Kontrol Yapılmalı (Ahmet Metin Aysoy)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenirken İki Kontrol Yapılmalı (Ahmet Metin Aysoy)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  Düzenlenirken İki  Kontrol Yapılmalı (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 02.05.2015

İlk Kontrol:

Önce, SGK’ nın eski duyurusunu hatırlatalım.

‘’ Sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim

ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden yersiz

yararlanılan kanun numarası ile aynı kanun numarası seçerek aylık prim ve hizmet belgesi

göndermeleri engellenmiştir.

Buna göre, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için cari dönemde aynı kanun

numarası ile aylık prim ve hizmet belgesini gönderilmek istenildiğinde;

“…. sayılı kanun no'lu prim teşvikinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belgenin ….

sayılı kanun numarası seçilmeden düzenlenmesi gerekir. ….. sayılı kanun numarası ile belge

seçilebilmesi için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşıldığı durumlarda, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal

güvenlik merkezine başvurarak, yersiz yararlanılan dönemde yersiz yararlanılan sigortalılarla

ilgili hatalı yararlanılmış prim teşvikine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte,

kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve fark

primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.’’

Bu duyuruyu hatırlattıktan sonra vurgulamak istediğimiz konuya geçebiliriz.

Yukarda bahsedilen engelleme APHB nin verileceği son üç günde sistemden kaldırılmaktadır.

Bu nedenle, APHB düzenlenirken;

e- Bildirge programı ’’ prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış dönemler ‘’ seçeneği vasıtasıyla, geçmiş dönemlerde prim teşvikinden hatalı yararlanılıp yararlanılmadığı kontrol edilmelidir.

Prim desteklerinden hatalı yararlanılmış dönem için kağıt ortamında iptal/ek belge verilmeli, fark prim ödenmelidir.

Diğer kontrol:

Sağlık ödemeleri sistemi ekranı, geçiciiş göremezlik işveren işlemleri bölümü vasıtasıyla, işverenin bilgisi dışında istirahat raporu olup olmadığı kontrol edilmeli, çalışılmadığına dair bildirim yapılmamış istirahat raporu varsa, bildirim yapılmalıdır.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

02.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU