Bayram çalışması ile fazla çalışma farklıdır (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bayram çalışması ile fazla çalışma farklıdır (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bayram çalışması ile fazla çalışma farklıdır  (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bayram çalışması genellikle fazla çalışma ile karıştırılır. Oysa iki çalışma farklıdır.

1-Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

2-Bayram günü ara dinlenmesi hariç 7,5 saati geçmemek üzere çalışan işçiye normal ücretine ilaveten bir günlük ücret daha ödenir .

3-Bayram çalışması fazla çalışma değildir. Bu nedenle işçinin kabul etmesi halinde fazla çalışma ücreti yerine işçiye serbest zaman kullandırımak mümkün iken, bayram ücreti yerine

serbest zaman kullandırımak mümkün değildir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU