Bir yevmiye maddesine kaç fatura kaydedilebilir? (Mustafa Cihan TORUN)

Elektronik defter (e-Defter) sisteminde en dikkat çekici konulardan biri de faturaların yevmiye kayıtlarına yazılmasındaki uygulamalardır

Uygulamada birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydının yapılacağı tabidir. Ancak her şeyde bir sınır olduğu gibi bunda da bir sınırın olması muhtemeldir. 

Konuya ilişkin yayınlanan 30 Aralık  2016 tarih ve 270229 Sayılı Gelir İdaresi özelgesi bu soruya açık bir cevap vermiştir.

İlgili özelge ile ancak 50 adet faturanın bir yevmiye maddesine kaydının olabileceği belirtilmiştir

Yapılan açıklamada; e-Defter uygulamasında, her bir faturanın ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi esas olmakla birlikte; faturaların gruplandırılarak (alış faturaları, satış faturaları, genel gider faturaları vb.) en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. denilmektedir

Öte yandan, e-Fatura kullanıcısı olan şirketin, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olması ve abonelik esasına göre fatura düzenlemesi halinde; Kılavuzda belirtildiği şekilde “e-Arşiv Fatura İcmali” düzenlenmek ve yevmiye maddesine bu icmali other belgesi ve e-Arşiv İcmali açıklamasıyla ilişkilendirmek suretiyle, birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilmesinin de mümkün olabileceği zikredilmektedir