"Dijital Hizmet Vergisi"nde Püf Noktalar

MEHMET ALİ MIZIRAK SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

7194 SAYILI YASA İLE İHDAS EDİLEN DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNUNA GÖRE

Verginin konusu

Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir:

a)      Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil) örnek olarak aşağıdakileri etkileyecek

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Yandex, Linkedln’in reklam platformları...

b)     Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler

Örnek olarak aşağıdakileri

Google Play, AppStore, Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Premium, Steam, PlayStationStore, Microsoft Store...

c)      Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

Örnek Olarak

Sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma uygulamalarının yanısıraAirbnb, Sahibinden, GittiGidiyor, Letgo gibi kullanıcıların ürün veya hizmetlerini doğrudan alıcılara ulaştırabildiği online platformlar

 

Mükellefiyet

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı GVK ve 5520 sayılı KVK bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmez.

Türkiye’de elde ettiği yıllık toplam geliri 20 milyon TL veya bu alanda dünya genelinde elde edilen toplam hasılatı 750 milyon Euro'yu (diğer bir deyişle 826 milyon dolar) aşan tüm şirketlerden (yerli veya yabancı fark etmeksizin) alınacak.

Kim ödeyecek

Dijital hizmet vergisini, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi ödeyecek. Dolayısıyla bu vergi, yukarıdaki maddelerle belirttiğimiz dijital hizmet sağlayıcılarının ödemesi gereken bir tutar olacak.

Beyanname Türü ve Verme süresi ;

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi ve Vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar.

Verginin matrahı ve oranı;

             Verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacaktır. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılamayacaktır ve Oran % 7,5 olacaktır.

Ayrıca

Dijital Hizmet vergisi Fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek.

Ödenecek Vergi Gelir ve Kurumlar vergisine esas kazancın tespitinde gider olarak indirilecektir.

Dijital hizmet sağlayıcıları yukarıda kısaca açıklanan vergi yükümlülüklerini yerine getirmezler ise kendilerine ya da Türkiye’deki yetkili temsilcilerine ihtar yapılacak ve ihtar ile verilen süreye rağmen yükümlülükler yerine getirilmez ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca söz konusu hizmetlere erişimin engellenmesine karar verilebilecektir.

 MEHMET ALİ MIZIRAK

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ 

malimizirak@hotmail.com