E-DEFTER'DE BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

E-DEFTER'DE BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve

Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son

gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya

başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak

zorundadırlar.

E-DEFTERDE BERAT YÜKLEME TAKVİMİ  için tıklayınız...

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU