"E-TEBLİGAT" IN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Elektronik Tebligat kapsamının genişletilmesi


 Vergi Dairesi Müdürlüklerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırladıkları belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ yapılacağını ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 01.01.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda tebligata başlayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca yapılan düzenleme ile mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi ile ticari, zirai ve serbest meslek kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmışlardır. Elektronik tebligat kapsamına alınan mal müdürlüğüne bağlı mükelleflerden 456 sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerinin bağlı oldukları mal müdürlüklerine ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin ise bağlı oldukları mal müdürlüğüne, 31.12.2019 tarihine kadar müracaat ederek, bahse konu 456 no’lu tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” ile başvurarak elektronik tebligat şifresi almaları gerekmektedir.

 Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafında elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Gerçek kişilerde muhatabın, tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda, ilgili kanuni temsilcinin birden çok temsilci olması halinde tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat edilmesi durumunda bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan, kanunun, 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

-----------------------------


Berker Bostancı
HÜRSES