Elektronik Beyanname Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu


18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1) in 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, yeni
beyannameye uygun olarak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık
Sözleşmesi”nin değiştirildiği belirtilmişti.
Meslek mensuplarımızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye
genelinde uygulanmaya başlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMESİ’ni gönderilebilmeleri için “Elektronik Beyanname
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname
Aracılık Sözleşmesi”ni 18.02.2017 tarihinden sonra yenilemiş
olmaları ve yenilenen sözleşmeleri internet vergi dairesi aracılığıyla
sisteme girmeleri gerekmektedir.


TÜRMOB