ENFLASYON MUHASEBESİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Enflasyon düzeltmesi hakkında önemli açıklama

İSTANBUL SMMMO'DAN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

31.12.2023 TARİHİNE KADAR ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

29.01.2022 Tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ VERGİ USUL KANUNU İLE
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7352 SAYILI KANUN” ile;
2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE VE
31.12.2022 TARİHİNDE Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların
oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ
TUTULMAYACAK.

Ancak; Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile
iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden Gelir veya Kurumlar Vergisi
mükellefi olan kuyumcular 31.12.2022 hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi
yapmaları zorunludur. (VUK Geçici Madde 33)

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal
eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları Yİ-ÜFE değerlerine buradan ulaşabilirsiniz..


Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL
İSTANBUL SMMMO BAŞKANI