Geçici İşçi Çalıştıran İşverenler Nelere Dikkat Etmeli? (Ahmet Metin AYSOY)

Geçici İşçi Çalıştıran İşverenler Nelere Dikkat Etmeli? (Ahmet Metin AYSOY)

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması nedeniyle özel istihdam bürosu vasıtasıyla geçici işçi çalıştıran işverenlerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

a- Geçici işçi çalıştıran işveren, işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlüdür.

b- Geçici işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına yatırmalıdır.

c-) Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları, geçici işçi çalıştıran işveren tarafından Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne veya Çalışma ve İş Kurumu hizmet merkezine ödeme gününden itibaren on beş gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Ahmet Metin AYSOY

SGK E. Başmüfettişi