Gelir İdaresinden E-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

E-Beyanname sisteminde, sisteme gönderilen paketin içerisinde en fazla 5 beyanname xml dosyası olacak şekilde program değişikliği yapılmıştır. 

Başkanlığımız e-Beyanname sistemi üzerinden alınan beyanname ve bildirimlerin büyük
çoğunluğunun son gönderim tarihinden birkaç gün öncesinde veya son gönderim tarihinde
sistemimize yüklenmesi nedeniyle beyanname/bildirimlerin kontrol edilme ve/veya onay
aşamalarında yoğunluk yaşanabilmektedir.

Başkanlığımızca yapılan çalışmalarda özellikle beyanname/bildirim verme süresinin son günlerinde
sisteme yüklenen paketler içerisinde çok yüksek sayıda beyanname/bildirimlerin yer aldığı ve bu
durumun da beyanname/bildirim verme süreçlerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, bahse konu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla 10.11.2022 tarihinden itibaren eBeyanname sistemi üzerinden bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı 5 (beş) adet ile sınırlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren “Beyanname paketiniz hatalı ya da 5 adetten fazla xml
içermektedir. Bir defada en fazla 5 beyanname gönderebilirsiniz.” hata mesajı ile karşılaşan
mükelleflerimizin paket içeriğinde yer alan beyanname/bildirim sayısını kontrol etmeleri
gerekmektedir.

GİB