GİB, e-Fatura,e-Defter, e-SMMM karşılaştırmalı tablo

Gelir İdaresi Duyurusu; Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunluluğu getirilmesi planlandığını gösterir karşılaştırmalı Tablo;  


GELİR İDARESİ