Hafta Tatilinde Çalışma Ücreti (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Hafta Tatilinde Çalışma Ücreti (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Hafta Tatilinde Çalışma Ücreti (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Hafta tatilinde çalışan işçiye:

bir hafta tatili ücreti,

bir günlük çalışma ücreti,

yarım ücret fazla çalışma ücreti,

olmak üzere iki buçuk yevmiye ödenmesi gerekir. (4857 sayılı Yasa 41.madde)

Bu açıklama haftalık çalışma süresini tamamlamasına rağmen, hak ettiği hafta tatilinde de işçinin çalıştırılması halinde, ödenmesi gereken ücret konusunda çalışanı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Hafta tatilinde istirahat edip bir yevmiye ödenmesi esastır.

Hafta tatilinde çalışan işçiye hafta içinde bir gün tatil verilirse, yukarda belirtilen fazla ödeme söz konusu olmaz.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU