İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni

İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YENİ UYGULAMA


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 10 Mayıs 2023 Tarih ve 32186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezalarının ödenmelerine ilişkin bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Yayımlanan Tebliğ ile ; 

-İdari para cezalarının ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek.

-Cezalarda zaman aşımı, cezanın miktarına göre 3 ile 7 yıl arasında değişen sürelerde belirlenebilecek.

-Bu uygulama 2023 Yılı Haziran ayı başından itibaren başlayacak.

Detaylara değinecek olursak; 

-Cezalar, 4 eşit taksitte ödenebilecek,

-İdari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek.

-Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenebilecektir.

-Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilecek.

-Takibi kesinleşme şartına bağlı olan idari para cezalarının taksitlerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle bu cezaların kalan kısmının takip edilebilmesi, cezanın kesinleşmiş olma şartına bağlı olacak.

Tebliğ ile yapılan önemli değişikliklerin birisi ise; Süresi içinde ödenen cezaya %25 indirim olması... Buna göre, İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılabilecek, ayrıca, cezanın ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmeyecektir...

-Tebliğe göre, idari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri; 10,000 TL'den az olanlar için 3 yıl,

-10,000 TL - 19,999 TL arasında olanlar için 4 yıl,

-20,000 TL - 49,999 TL arasında olanlar için 5 yıl,

-50,000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıl olarak belirlenmiştir.

Yine önemli ayrıntı; 

Zaman aşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacak olması.

- İlgili kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zaman aşımı işlemeyecektir

-Zaman aşımı süresinin zaman aşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmeyecek ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Ancak, bu sürelerden sonra rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek.


Cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek

Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Gerçek kişi hakkında ölüm tarihinden önce veya sonra verilen idari para cezalarının ölüm tarihinden sonra takip için vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu cezalar vergi dairelerince cezayı veren birime iade edilecek. Ölüm tarihinden önce takip için bildirilmiş olan idari para cezaları ise vergi dairesince mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam edilecek. Bu hüküm, adli para cezaları için de geçerli olacak.

Ayrıca Tebliğ ile daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanmış 6 tahsilat genel tebliği yürürlükten kaldırılmış oldu


Konuya ilişkin, 18 Sıra No'lu Tahsilat Genel Tebliği'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Yararlı olması dileğiyle,

Sağlıcakla kalınız  

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni

 KAYNAKLAR:

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) 

-https://www.dunya.com 


YASAL UYARI-