İmha edilmesi gereken malların değerlemesinde usul ve esaslar belirlendi

İmha edilmesi gereken malların değerlemesinde usul ve esaslar belirlendi

İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALLARIN DEĞERLEME UYGULAMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

7103 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 213 sayılı Kanuna eklenen

278/A maddesinde bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi

gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir

komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesine ilişkin

düzenleme yapılmış olup, 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği’nde söz konusu uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamada

bulunulmuştur.

-İmha edilmesi gereken mallarda usul ve esaslar tamamını okumak için tıklayınız

KAYNAK: TÜRMOB