İş kazaları sabah saatlerinde meydana geliyor (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

İş kazaları sabah saatlerinde meydana geliyor (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

İş kazaları sabah saatlerinde meydana geliyor  (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Ülkemizde yılda ortalama 150.000 iş kazası oluyor. İş kazalarında her yıl 1.500 civarında ölüm vakası meydana geliyor. Kazalar, iş eğitimi almamış işçilerde daha yoğun…

Aşağıda belirtilen SGK iş kazası verilerini işverenlerin dikkatle okumaları önem  taşımaktadır.

Türkiye de yılda ortalama 150.000 adet iş kazası, 500 ün üzerinde meslek hastalığı olmaktadır. İş

kazalarından 1.500, meslek hastalıklarından 30 civarında ölüm vakası olmaktadır.

Yaş grupları dağılışlarında 25 - 29 ve 35 - 39 yaşlarında yoğun olduğu,

İş kazalarının çoğunlukla mesainin ilk üç veya son iki saatinde meydana geldiği,

Kaza sebeplerinin ise genellikle düşme neticesinde oluştuğu,

Kazaların yoğun olduğu günlerin ise Pazartesi ve Cuma günleri olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, işyerlerinde istatistikî çalışmaların mutlaka yapılması gereklidir. Buna göre, iş

kazalarının hangi ünitelerde, yer ve durumda, iş saatlerinde ve günlerde gerçekleştiklerine ilişkin

dağılımları ve benzeri hususlar araştırılır. İşyerindeki üretimde iş kazası ile meslek

hastalıklarının payı bulunmuş olur. Ayrıca bir sonra meydana gelebilecek benzer iş kazaları için

önceden tedbirler, tavsiyeler ve önlemler alınmış olur. İş kazalarının yaklaşık 35 bini inşaatlarda

vuku bulmaktadır. En fazla ölümlü kaza % 31,4 ile bu sektörde olmaktadır.

Kazalar incelendiğinde ise genelde iş sağlığı ve iş güvenliği kurulları bulunmayan küçük

iş yerlerinde, İşe alışmamış ve eğitilmemiş işçilerde, sabah saatlerinde veya mesaiye kalındığı

zamanlarda daha yoğun olduğu görülmektedir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU