İşten Ayrıldıktan Sonra da İstirahat Parası Alınabilir (Ahmet Metin Aysoy)

İşten Ayrıldıktan Sonra da İstirahat Parası Alınabilir (Ahmet Metin Aysoy)

İşten Ayrıldıktan Sonra da İstirahat Parası Alınabilir. (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru :

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hastalanan işçi, geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi ?

Cevap:

Konuyla ilgili mevzuat

Sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.(5510 sayılı Yasa, madde18)

Hastalık  hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık; hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.(5510 sayılı Yasa, madde 9)

Bu nedenle;

Hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihi  takip eden onuncu günden evvel istirahat raporunun alınması koşulu ile birlikte,

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla ,

Geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU