“İşyeri Kaydı / Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan; 
E-Devlette Sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında Duyuru

Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gerek yardımları
sağlayan kurumların mevzuatları gereği yararlanıcılardan sosyal güvenlik kurumuna
borcunun olmadığına dair belge istenilmektedir.

Kurumda işyeri tescili olmayan ilgililer belgeleri temin için Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerine müracaat etmektedirler. 16.3.2021 tarihinden itibaren e-Devlet
üzerinden sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” hizmeti ile
vatandaşlar Kuruma gelmeden işyeri kayıtlarının olmadığına aynı zamanda gerçek
kişiler yönünden kendi sigortalılıkları nedeniyle sosyal güvenlik prim borçları
bulunmadığına dair belgeyi temin edebilmektedirler.

Tüm ilgililere önemle duyurulur. 24.03.2021

Kaynak: SGK