KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7257 sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 41’inci maddede 4646
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirlerin katma
değer vergisinden müstesna olduğu, bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen
vergilerin, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirileceği, indirim yoluyla
giderilemeyen vergilerin iade edilmeyeceği yönünde düzenleme yapıldı.

02 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7257 sayılı ELEKTRİK
PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN’un 1’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek
1’inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda
yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden
indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı
istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”


TÜRMOB