Kullanılmayan Yıllık İzin Ücretini Prime Tabi Tutarken Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücretini Prime Tabi Tutarken Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücretini Prime Tabi Tutarken Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 

Soru: Bir sigortalı işçimizi Mart ayında işten çıkardık. Kullanmadığı iki yılın izin  ücretini Nisan ayında ödedik. Nisan ayı kazancı olarak sigorta prime tabi tutarak, Nisan ayı aylık prim ve hizmet belgesine dahil ettik. Yaptığımız işlem doğru mu?

Cevap : Yanlış.

1-İş akdi feshedilen işçinin hak edip kullanmadığı yıllık izin ücretinin ödenip ödenmediği veya ödendiği tarih dikkate alınmaz.

2-İş akdinin feshedildiği tarih dikkate alınır.

3-İş akdi feshedilen işçinin hak edipte kullanmadığı yıllık izin ücreti ödensin ödenmesin, iş akdinin feshedildiği ayın prime esas kazancına dahil edilmelidir.

4-Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin dahil edilmesi ile prime esas kazancın alt sınırının 6,5 katının aşılması halinde, artan kısım prime tabi tutulmaz ertesi aya da devir edilmez.

Yeri gelmişken bir hatırlatmada bulunmada fayda vardır;

1-Ücret kazancı nedeniyle, prime esas kazançta alt sınırın 6,5 katı aşılıyorsa, artan kısım prime tabi tutulmaz.

2-Ücret kazancı dışındaki kazançlar nedeniyle, prime esas kazançta alt sınırın 6,5 katı aşılıyorsa, artan kısım ödemenin yapıldığı ayın ertesi iki ayı geçmemek üzere, takip eden ay-aylar kazançlarına dahil edilir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU