Mali Müşavirler Dikkat, Personel İzin Belgesini Unutmayın

Personel seyahat izin belgesi...

81 İlde Mali Müşavirler ve Çalışanları Arefe ve Bayram Günleri Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu

SMMM ve YMM Meslek mensupları sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet için aşağıdaki PERSONEL SEYAHAT İZİN BELGESİ'ni unutmayınız


-ÖRNEK FORM; 

PERSONEL SEYAHAT İZİN FORMU
(SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İÇİN GEÇERLİDİR)
İLGİLİ MAKAMA

…………...... SMMM/YMM Odasının ……....…......... sicil numaralı …..............………. unvanlı üyesiyim. T.C. İçişleri Bakanlığının
19/05/2020 tarihli sayılı Genelgesinin “3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlıklı bölümü V bendinde Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar"  ibaresi bulunmaktadır. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 23/24/25/26 Mayıs 2020 Tarihli günlerde mesleki faaliyetlerimiz devam etmektedir. …………......... TCKN’li ……...…………….... yanımda çalışan personel olup çalışanlarımızın hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır. İş bu belge çalışanımın sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu göstermek ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere tarafımca düzenlenmiştir.

ADI SOYADI
SMMM/YMM
KAŞE / İMZA

****

İKİNCİ ÖRNEK FORM; 

PERSONEL SEYAHAT İZİN FORMU

(SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İÇİNDİR)

PESONELİN;

TC KİMLİK NUMARASI:

ADI SOYADI:

GÖREVİ:

CEP TELEFONU:

İKAMETGÂH ADRESİ:

İŞYERİ ADRESİ:

                Yukarda bilgileri bulunan çalışanımız 19.05.2020 tarihinde İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nın 23/24/25/26 Mayıs 2020 tarihinde sokağa çıkma yasağı genelgesinin 3. Maddesinin V bendinde belirtilen  "Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar"   İbaresi yer almaktadır. Söz Konusu Genelge ile faaliyetimiz bu kapsama girdiğinden yukarıda belirtilen ve kimlik bilgileri bulunan çalışanımız (22.05.2020 Saat 24.00 İle 26.05.2020 Saat 24.00 Arasında) geçerli olmak üzere Vergi Beyannamelerini bildirimde bulunmak için İşyerimizde faaliyetimize devam edebileceğimizi bildiririz.

Not: 

İşyerimizde gerekli İş Sağlığı, İş Güvenliği ve covid-19 ile ilgili tedbirler alınmıştır.
Çalışma Adresine Seyahat Sürecince her türlü koruyucu tedbirleri alarak kullanmakta oldukları ilaçlar ve maske, korucu eldivenleri gerektiğinde kullanmak üzere yanlarında bulundurmaları tavsiye ederiz.

TARİH        :

KAŞE İMZA:

***