Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanı 01.01.2020 Tarihine Ertelendi

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİNTÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULANMASI 01/01/2020 TARİHİNE ERTELENDİ
01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/1/2018 tarihinden itibaren Amasya,  Bartın  ve  Çankırı  illeri  merkez  ve  ilçelerinde  bulunan mükellefler/işverenler  için  başlamış  olan  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet Beyannamesi pilot uygulaması 01/1/2020 tarihine kadar uzatıldı. Tüm Türkiye’  de  bu  uygulamaya  yeni  bir  erteleme  olmazsa 01/1/2020tarihinde başlanılacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI:
Resmi  Gazetede  değişik  tarihlerde  yayımlanan  tebliğlerle 01/6/2017  tarihinde  Kırşehir ilinde başlanılan daha sonra 01/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de ilave edilerek  yaygınlaştırılan  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesinin  tüm  Türkiye’ deki uygulaması, 27/7/2019 tarih 30844sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile 1/7/2019 tarihinden 1/1/2020 tarihine ertelenmiştir.Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlayacak olan;•Meslek Kodunun yanlış bildirilmesinde idari para cezası uygulanması,•Meslek Mensuplarının sorumluluğu,Hükümleri de Pilot iller hariç, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.

27.07.2019/137-201/01/2020  tarihinde  yeni  bir  erteleme  olmazsa  tüm  Türkiye’  de  başlayacak  olanuygulama, 2020/Ocak ayına ait beyanname/belge ile başlayacaktır.Özellikle  belirtilen  illerdeki  meslek  mensuplarımız  ile  mükellef/  işverenlerimizin  resmi gazete  yayımlanan  tebliğ  ile  yukarıda  yapılan  açıklamalara  göre  hareket  etmeleri gerekmektedir.