Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kimleri Kapsıyor?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kimleri Kapsıyor?

MPHB (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) ne işe yarayacak kimler kapsamda kimler kapsam dışıdır? 

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması,

Gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla,

vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda MPHB (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) adı altında tek belge oluşturuldu.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi; Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi işlevini görecektir.

Bu belgeyi aynı zamanda 506 s.Kanunun G. 20. Maddesine göre kurulmuş sandıklar da vermek zorundadır.

4/1-c ve 4/1-b sigortalıları kapsam dışındadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

İSA KARAKAŞ

isakarakas.com.tr