Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar


1) Muhtasar Beyanname" ile "Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nin birleştirildiği "Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamesi" uygulaması Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1
Haziran 2017, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan
mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamıştır.

2) Türkiye genelinde uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş
olmakla birlikte 09/02/2020 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 sıra
No.lu değişiklik Tebliği ile Bursa, Eskişehir Ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan
mükellefler/işverenler uygulamaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacağı, ülke
genelinde uygulanmasının ise 1 Mart 2020 tarihine ertelendiği belirtilmiştir.

3) Türkiye genelinde uygulama 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

4) Türkiye genelinde 7 sıra No.lu son Tebliğin yayımlandığı 9 Şubat 2020 tarihine kadar,
gönderilen ve onaylanmış olan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" tahakkukları
geçerli olacaktır.

5) Bu tarihten sonra pilot iller dışındaki vergi bildirimleri, Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ile yapılacaktır. Bu durumda SGK bilgileri boş bırakılarak beyanname
yetkili vergi dairesine verilecektir.

6) Pilot iller dışındaki sigortalıların hizmetleri ve kazançları ise “Aylık Prim ve Hizmet
Bildirgesi” ile e-bildirge V2 üzerinden SGK’ya bildirilecektir. İşverenlerin SGK
bildirimlerini, daha önce e-bildirge V1 üzerinden yapmakta iken, bu kez e-bildirge V2
üzerinden yapmaları gerekmektedir.


TÜRMOB