Nakledilen sigortalılarla ilgili SGK İşlemleri Nasıl Yapılır; İdari Para Cezası Uygulanır mı? (Ahmet Metin Aysoy)

Nakledilen sigortalılarla ilgili SGK İşlemleri Nasıl Yapılır; İdari Para Cezası Uygulanır mı? (Ahmet Metin Aysoy)

Nakledilen sigortalılarla ilgili SGK İşlemleri Nasıl Yapılır; İdari Para Cezası Uygulanır mı? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 01.05.2015

İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumuna verilerek tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında Kuruma yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılacaktır.

Sigortalının hizmet akdinin sona erip ermediğinin tespiti Kurumun hizmet kayıtlarından yapılacak, ayrıldığı işyerinden sonra ara vermeden nakil edildiği işyerinde işe başlaması halinde bu sigortalının gerek işten ayrılış bildirgesi gerekse işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşe giriş bildirgesi nasıl verilecek?

İşverenlerin bu durumdaki sigortalılar için e-sigorta yoluyla verecekleri işe giriş bildirgesinde “İstisna Durum Bildirim Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince (SGİM/SGM) tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” alanını seçmeleri icap etmektedir.

İşten ayrılış bildirgesi nasıl verilecek?

İşten ayrılış bildirgesinde ise işten ayrılış nedenlerinden “16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” alanını seçmeleri gerekmektedir.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi01.05.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU