PRİM BORCU OLAN BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE 31/12/2020 TARİHİ SONUNA KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

5510  sayılı  Kanunun  4-1/b  kapsamındaki  Bağ-Kur sigortalıları  ile  60’ıncı maddenin  birinci  fıkrasının  (g)  bendi  kapsamındaki  sigortalılar,  sağlık yardımlarından  yararlanabilmeleri  için  60  günden  fazla  prim  borçlarının bulunmaması  gerekmekteydi. 

Yapılan  düzenleme  ile  bu  kapsamdaki sigortalılar prim borçları olsa dahi 31/12/2020tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

BAĞKUR  SİGORTALILARI  İLE  60-G  KAPSAMINDAKİ  GENEL  SAĞLIK SİGORTALILARININ SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA USULLERİ:

08/1/2020 tarihli 31002 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77’ncimadde  ile düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile; •İkametgahı  Türkiye’  de  bulunan  5510  sayılı Kanunun   4-1/b   kapsamındaki  Bağ-Kur sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 

08.01.2020/31-2•İkametgahı Türkiye’ de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel  sağlık  sigortalıları  ile  bakmakla  yükümlü  oldukları  kişiler,  60  günden  fazla  prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama  ve  araştırma  merkezlerinde  (üniversite  hastaneleri)  sunulansağlık hizmetlerinden 31/12/2020tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.

Saygılarımızla..

.“8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanun’un  1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)” tam metni...>>>

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17469