Şehir içi toplu taşıma işleri çalışanları ve işverenleri dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Şehir içi toplu taşıma işleri çalışanları ve işverenleri dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Şehir içi toplu taşıma işleri çalışanları ve işverenleri dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

SGK, 5510 sayılı Yasa’da  yapılan değişiklikler vesilesiyle 2013/11 sayılı Genelgeyi güncelledi.

Bu amaçla yayımlanan, 7.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelgede belirtildiği gibi, şehir içi toplu taşıma işlerinin ihale yoluyla alınması halinde, bu işlerde çalışan sigortalılar ek 6 ıncı madde kapsamında sayılmayacaklardır.

5510 sayılı Yasa ek 6 ıncı madde uygulamasını kısaca hatırlatalım:

‘’6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Böylece kısa süreli çalışma dolayısıyla yoğun olarak kayıt dışı istihdam edilen sigortalılara primlerini kendileri tarafından ödenmesi olanağı verilerek, mağdur olmamaları amaçlanmıştır. ‘’

Sonuç olarak;

Şehir içi toplu taşıma işlerinin ihale yoluyla alınması halinde, bu işlerde çalışan sigortalıların, bir ay içinde çalıştıkları gün sayısına bakılmaksızın, işverenler tarafından sigorta bildirimleri yapılarak, primleri ödenecektir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU