Serbest Meslek Faaliyetleri Hakkında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı

Serbest Meslek Faaliyetleri Hakkında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı

Serbest Meslek Faaliyetleri Hakkında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı

26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de “4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayımlandı.

Bu Tebliğ ile Türkiye’nin imzalamış olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına (ÇVÖ Anlaşmalarına) taraf olan diğer ülke mukimi gerçek veya tüzel kişilerin icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan açıklamalardan bazıları, konu başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir:

- ÇVÖ Anlaşmaları Hükümlerine Göre Anlaşmaya Taraf Diğer Ülke Mukimlerinin Serbest Meslek Kazancının Türkiye'de Vergilendirilmesi

- Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin Gelir Unsurunun Türkiye’nin Taraf Olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında Düzenlenme Biçimleri

- ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisini Belirleyen Unsurlar

- Serbest Meslek Faaliyetinin İcra Edildiği Yere Göre Vergilendirme Yetkisi

- Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinde Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisi

- Serbest Meslek Faaliyetinin Türkiye’de Bir İş Yeri ya da Sabit Yer Vasıtasıyla İcra Edilmesi

- Serbest Meslek Faaliyetinin Türkiye’de Belirli Süreden Fazla Kalınması Suretiyle İcra Edilmesi

- Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin Ödemenin Türkiye’den Yapılması

- Kalma Süresinin Hesaplanması (183 gün veya 6 ay hesaplanması)

- Mukimlik Belgesi İbrazı

- ÇVÖ Anlaşması Hükümlerinin İç Hukuk ile İlişkisi

- Tevkifat Uygulaması

- İade Başvuruları

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayın