SGK Genelgesi 2020/41 (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı :E-92604331-010.06.01-11955333 07.10.2020
Konu :2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE 2020/41
Kurumumuzun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan
“2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni
ile fesih” kodu "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 İsmail YILMAZ
 Kurum Başkanı V.