SGK Genelgesi 2021/37 (2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-15591373-010.99-34456532 03.11.2021
Konu : 2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı
Genelgelerde Değişiklik Yapılması
GENELGE 2021/37

06.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Emeklilik İşlemleri Genelgesi, 22.02.2013 tarihli ve 2013/11
sayılı Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Genelge ile 10.01.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı Yurt Dışı
Borçlanma İşlemleri Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

06.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün "1.1. Sosyal
Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" başlığının ikinci
paragrafında yer alan "Moğolistan" ibaresi çıkarılmış, ayın bölümde yer alan “1.2. Sosyal Güvenlik
Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler
İçin Sigortalılık Başlangıcı” başlığı altındaki birinci paragrafta yer alan "K.K.T.C. (01.10.2020 (dahil)
tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve
Moğolistan" ibaresi eklenmiştir.

22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Birinci Kısım Beşinci Bölümünün “3.1.2. İdari
para cezası uygulanmasını gerektirmeyen re’sen tescil işlemleri” başlığı altındaki üçüncü paragrafın
birinci cümlesinde yer alan "Moğolistan" ibaresi ile Onuncu Kısım İkinci Bölümünün “2.1- Sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilenlerin borçlanma
talepleri” başlığı altındaki ikinci paragrafta yer alan "ve Moğolistan'da" ibaresi çıkarılmıştır.

22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Onuncu Kısım İkinci Bölümünün “2.2. Sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalanmış ancak akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilmeyenler,
sözleşmeli ya da sözleşmesiz ülkelerde geçen ev kadınlığı süreleri ve sözleşmesiz ülkelerde geçen
sürelerde yapılan borçlanma talepleri” başlığı altındaki birinci paragrafta yer alan "Macaristan"
ibaresinden sonra gelmek üzere "Moğolistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Polonya, Belçika
(01.09.2018 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için) ve K.K.T.C.
(01.10.2020 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için)" ibareleri
eklenmiştir