SGK İlişiksizlik Belgesi Açısından İş Ortaklığı mı Konsorsiyum mu Avantajlı ? (Ahmet Metin Aysoy)

SGK İlişiksizlik Belgesi Açısından İş Ortaklığı mı Konsorsiyum mu Avantajlı ? (Ahmet Metin Aysoy)

SGK İlişiksizlik Belgesi Açısından İş Ortaklığı mı Konsorsiyum mu Avantajlı ? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 30.04.2015

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre, ihale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir.

Bu itibarla yüklendiği işi bitiren ve prim borcu olmayan  konsorsiyum üyesi, diğer üyeleri beklemeksizin, ilişiksizlik belgesi alarak, teminatını talep edebilir.

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre, İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir.

İş ortaklığını oluşturan firmaların hepsi işin tamamından birlikte sorumludurlar.

İş ortaklığında, ortakların her biri için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, ayrı ayrı ilişiksizlik belgesi verilmesi mümkün değildir.

Sonuç: Yüklendiği işi bitiren ve prim borcu olmayan  konsorsiyum üyesi, diğer üyeleri beklemeksizin, ilişiksizlik belgesi alarak, teminatını talep edebilir. Bu avantaj, iş ortaklığında yoktur.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi30.04.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU