SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI


İlgili mevzuat bölümünde yayımlanan genelge ile bazı sigortalılık işlemlerinde değişiklikler
yapılmıştır. Buna göre;

1) Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine
istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.
Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda gerçek ve
basit usulde vergi mükellefi olması, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması,
anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortak olması, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin komandite ortak olması, diğer şirket ve donatma iştiraklerinde
ortak olması veya tarımsal faaliyette bulunması şartlarından birinde yer alması
halinde bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, talepleri halinde
ise bu taleplerini SGK’ ya bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren,
haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanacaktır.

2) Askerlik hizmetini yapanlar, askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi,
istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya
erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan
sürelerde hizmet akdine tabi çalışılması durumunda, bu sürelere ilişkin belge
sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir
tespitin bulunmaması halinde, bu sürelerde bildirilmiş olan sigortalılık geçerli
sayılacaktır.

3) Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas
olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ ya elektronik ortamda aktarılan
sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapıldığından, bu sigortalılar için ayrıca
sigortalı işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.


TÜRMOB