SGK tarafından yapılan fiili tespit (Ahmet Metin AYSOY)

SGK tarafından yapılan fiili tespit (Ahmet Metin AYSOY)

İşyerlerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına ilişkin SGK denetiminde fiili tespit ile ilgili yaşanması muhtemel sorunlar konusunda meslek sahiplerinin bilmesinde yarar bulunan bazı hususlara değineceğiz.

1-Fiili tespit sırasında işyerinde bulunan kişilerin tamamının işyeri çalışanı olmaması mümkündür.

İşyerinde bulunan misafir, müşteri veya başka işyeri çalışanlarının bulunması halinde, bunların işyeri çalışanı olmadığının işverence iddia edilmesi halinde bunun denetim elemanınca dikkate alınması ve tutanağa geçirilmesi gereklidir.

2-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerleri

Bu işlerde çalışanların işe çalışmaya başladıkları günün saat 23: 59’a kadar e-sigortayla giriş bildirgelerinin gönderilmesi mümkündür.

Bu durumda, sigortalının işyerinde fiili tespit gününden daha evvel çalışmaya başlamış olup bildirimin zamanında yapılmadığına ilişkin bir başka bir bulgu veya başka bir tespit yapılması halinde, idari para cezası uygulanabilecektir.

Ahmet Metin AYSOY

SGK E. Başmüfettişi