SGK'lı İle Kavga Edenler Aman Dikkat (Ahmet Metin Aysoy)

SGK'lı İle Kavga Edenler Aman Dikkat (Ahmet Metin Aysoy)

SGK ADLİ VAKALARA DA KARIŞIR! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Diyelim ki, SGK'lı birisiyle kavga ettiniz ve bu kavga sonucunda genel sağlık sigortalısının tedavi görmesine sebep oldunuz.

SGK, bu şahıs için yapmış olduğu sağlık giderlerini size ödettirebilir.

Bu nedenle kısa bir bilgilenmede yarar var.

5510 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtildiği üzere;

Sağlık giderlerinden sorumlu tutulmanız için;

1-Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kasıt veya suç sayılır bir eyleminizin olması gerekir.

2- SGK’nın sağlık hizmeti sağlamasına bu eyleminiz sebep olmalıdır.

3-Bu durumun mahkeme kararıyla tespit edilmesi koşulu vardır.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU