Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dikkat, SGK Borcu Sizden İstenebilir

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  DİKKAT !!

ŞİRKETİN SGK PRİM BORCU  VE CEZALARININ ÖDENMESİ SİZDEN İSTENEBİLİR 

                                                                  

Şirket mal varlığı dururken Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket  SGK borcu ve cezalarını  ödemek zorunda  diye düşünenler çıkabilir.

Evet olabiliyor.  Hemen açıklamaya çalışalım

İşlemin özeti.

Anonim şirkete 1 hisse ile ortak olan şahıs yapılan ilk Genel Kurulda’ da  Yönetim  Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Görev yaptığı dönemlere ait şirketin ödenmeyen  Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile feri alacakları  dahil tutarın ödenmesi için  ödeme emri tebligatı kendisine  ve diğer yönetim kurulu üyelerine  tebliğ edilmiştir.

Tebligatı alan Y.K üyesi yasal itiraz  süresi içerisinde İş mahkemesine Dava açmıştır.

Dava gerekçe’sinde  şirketin aktifinde kayıtlı 35.000.00 TL lik  Arsanın bulunduğu ayrıca  fabrika binası, makine parklarının   mevcut olduğunu,  bu sebeple borcun Şirket mal varlığından tahsil imkanının bulunduğunu belirtmiştir.

İş Mahkemesi konuyu bilirkişiye havale etmiş  ve  bilirkişi yaptığı  inceleme sonucu düzenlediği raporda  , 5510 Sayılı Kanunun 88.maddesi gereğince Yönetim kurulunun şirketin SGK borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu, Kurumun (SGK)  öncelikle  şirkete takip başlatma gibi bir zorunluluğunun da olmadığını belirten raporu mahkeme heyetine sunmuştur. Mahkeme kararının olumsu sonuçlanması neticesinde Yargıtay a temyiz başvurusunda bulunmuş ancak oradan da olumlu sonuç çıkmayınca HUKUK YOLU  gereğince  konuyu  ANAYASA MAHKEMESİ ne bireysel başvuru yaparak  taşımıştır.

Anayasa mahkemesi  konuyu inceleyerek yaptığı yargılama  sonucu kararını  19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı TC.Resmi Gazetede yayınlayarak  Kararın da kısaca ;

Şirkete başvurulmadan SGK borcu ve cezalarını Yönetim Kurulu  üyelerinin ödemesi yönünde yapılan işleminin mülkiyet hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE karar vermiş ve oy çokluğu ile kararı onamıştır. 

Yani Yönetim Kurulu üyeleri SGK borcunu ve cezalarını  Şirket mal varlığı olsa  dahi  ödeyeceklerdir. Tabi ki ödedikleri Tutarları şirkete rüc’u etme hakkına sahiptirler. 

Tavsiyemiz Şirkette yönetim kurulunda olup ta aktif olarak işler ile ilgilenmeyen üyeler SGK ve Kamu ya ait borçların ödenip ödenmediğini kontrol etmeleri menfaatlerine olacaktır. Aksi halde kendileri ödemek zorunda kalabilirler.

Belki de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirken biraz daha düşünmeleri gerekebilir.  

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN

SMMM

BAĞIMSIZ DENETÇİ 

Kaynak: Anayasa mahkemesi Kararları

İlgili mevzuat

-YASAL UYARI