SMMM Sınavlarına ilişkin duyuru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru 

3 Nisan 2019 Tarihli ve 30734 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB