SSK ve Bağ-Kur emeklileri nasıl 3 maaş alabilir?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri nasıl 3 maaş alabilir?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Nasıl Üç Maaş Alabilir? (Ahmet Metin Aysoy)

Sosyal güvenlik sistemimizde üç farklı aylığı tek kişinin alabildiği özel durumlar vardır.

A-Bağ-Kur emeklisi kadın;

-Kendi yaşlılık aylığını,

-Ölen sigortalı/emekli kocasından dolayı dul aylığını,

-Ölen memur emeklisi (5434 sayılı Yasa kapsamında) anne/babasından dolayı yetim aylığını,

Alır.

B-SSK emeklisi kadın;

-Kendi yaşlılık aylığını,

-Ölen sigortalı/emekli kocasından dolayı dul aylığını,

-Ölen memur emeklisi (5434 sayılı Yasa kapsamında) anne/babasından dolayı yetim aylığını,

Alır.

**

Asgari geçim indirimi ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Asgari geçim indiriminin ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı sorusunun cevabını, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 12.03.2012 tarih ve E.2012/8530, K.2012/7950 sayılı Kararında görmek mümkündür.

Söz konusu Kararda özetle:

‘’Kıdem ve ihbar tazminatının giydirilmiş ücretten, diğer işçilik alacaklarının ise çıplak ücretten hesaplanması gerekir.

İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi yasa ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Bu nedenle ücretin eki değildir. Ücret olarak nitelendirilemez ve tazminat ve işçilik alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez.

Bilirkişi raporunda davacının kıdem ve ihbar tazminatı asgari geçim indirimi de dahil edilmiş ücretten hesaplanması hatalıdır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı asgari geçim indirimi dikkate alınmadan hesaplanıp belirlenmelidir.’’ Denilmektedir.

Sonuç olarak, asgari geçim indirimi ücret olarak nitelendirilemeyeceği için, ihbar ve kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU