Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi

SÜRESİ DIŞINDA VERİLEN APHB/MUHSGK’DA SGK KISMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BÖLÜMÜ EKLENDİ

“B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde muhtasar ve prim
hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesine işverenlerin açıklama ekleyebilecekleri
alan ilave edilmiş olup, işverenlerce girilen açıklamalar sosyal güvenlik merkezleri
tarafından da işlem aşamasında görüntülenebilecektir.

APHB/MUHSGK’NIN SÜRESİ DIŞINDA VERİLMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İşverenler tarafından yasal süresi içerisinde bildirilmeyen aylık prim ve hizmet
belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler”
kodu seçilerek sisteme girilmekte ve işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik merkezince
kontrolü neticesinde işleme alınıp alınmayacağı hususunda gerekli işlemler yapılmaktadır.
Ancak, yasal süresi dışında verilen belgelerinin/beyannamelerinin sosyal güvenlik
merkezince kontrolü aşamasında bu belgelerin hangi nitelikte, hangi sebepten dolayı
verildiğinin bilinememesi nedeniyle işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında zaman kaybı
oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle SGK tarafından yapılan düzenlemeyle; “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler”
kodu ile belge girişlerinde işverenlerin açıklama ekleyebilecekleri alan aylık prim ve hizmet
belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilave edilmiştir.
İşverenlerce girilen açıklamalar sosyal güvenlik merkezleri tarafından da işlem aşamasında
görüntülenebilecektir.

Saygılarımızla…